ผู้ถือหุ้น TKC ไฟเขียวปันผล 0.30 บ. “แบ็คล็อก” แน่น 4 พันลบ. พร้อมลุยประมูลบิ๊กโปรเจกต์!

ผู้ถือหุ้น TKC ไฟเขียวปันผล 0.30 บ. จ่าย 24 พ.ค. นี้ ลุยประมูลงานโครงการใหญ่แตะ 1 หมื่นลบ. เติม “แบ็คล็อก” ทะลุ 4 พันลบ.


นายกิตติศักดิ์  อมรชัยโรจน์กุล ประธานกรรมการ บริษัท เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ TKC และนายสยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เปิดเผยว่า ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM)  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกวาระตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมอนุมัติจ่ายปันผลงวดผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมจำนวนเงิน 90 ล้านบาท และกําหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ด้านการประมูลงานใหม่เพิ่มเติม หลังจากระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ขณะเดียวกันบริษัทเพิ่มศักยภาพการแข่งขันประมูลงานโครงการขนาดใหญ่ระดับ 10,000 ล้านบาทได้มากขึ้น ปัจจุบันมีมูลค่างานในมือ (Backlog) ราว 4,000 ล้านบาท

Back to top button