รายได้ขายถุงมือยางลด-FX วูบ ฉุด STA ไตรมาส 1 กำไรทรุด 75% เหลือ 1.5 พันลบ.

รายได้ขายถุงมือยางลด-กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนวูบ ฉุด STA ไตรมาส 1 กำไรทรุด 75% เหลือ 1.5 พันลบ. จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไร 5.95 พันลบ.


บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

โดยบริษัทฯ รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2565 มีกำไรสุทธิลดลงเหลือ อยู่ที่ 1.50 พันล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรอยู่ที่  5.95 พันล้านบาท เหตุมาจากรายได้การขายสินค้าและบริการลดลง มาอยู่ที่ 2.79 หมื่นพันล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ทำได้ 3.15 หมื่นล้านบาท ส่วนต้นทุนขายและการให้บริการมีการขาดทุนเพิ่มขึ้น 2.34 หมื่นล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนอยู่ที่ 1.80 หมื่นล้านบาท

อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและการจัดจำหน่ายขาดทุนเพิ่มขึ้น 1.88 พันล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนอยู่ที่ 1.17 พันล้านบาท รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริการขาดทุนเพิ่มขึ้น 500 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่ขาดทุนอยู่ที่ 459 ล้านบาท รวมทั้งกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง เหลือ 49.18 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 451.97 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจถุงมือยาง สร้างรายได้ให้แก่บริษัทฯ 7.04 พันล้านบาท คิดเป็น 25.2% ของรายได้จากการขายและบริการ ซึ่งปรับลดลง 54.40% จากงวดเดียวกันของปีกก่อน เหตุจากราคาขายเฉลี่ยของถุงมือยางที่ปรับลดลง

Back to top button