SC ยอดโอนคอนโดฯลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉุดกำไรไตรมาส 1 เหลือ 388 ลบ.

SC ยอดโอนคอนโดฯลด-ค่าใช้จ่ายเพิ่ม ฉุดกำไรไตรมาส 1/65 เหลือ 388 ลบ. ลดลง 6.99% จากช่วงเดียวกันปีก่อน 417 ลบ.


บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรก สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2565 กำไรสุทธิลดลงเหลือ 387.68 ล้านบาท ลดลง 6.99% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 416.82 ล้านบาท

สำหรับไตรมาส 1/2565 รายได้รวมอยู่ที่ 3,827.44 ล้านบาท ลดลง 3.24% จากงวดเดียวกันของปีก่อน 3,955.66 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากโครงการแนวสูงเป็นหลักเนื่องจากโครงการพร้อมโอนลดลง ด้วยโครงการแนวสูงทยอยปิดโครงการไปในระหว่างปีก่อน ในขณะที่รายได้จากโครงการแนวราบใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 1.61% เพื่อรองรับการเปิดขายโครงการใหม่ ซึ่งในปี 2565 มีแผนจะเปิดโครงการใหม่สูงขึ้นมากจากปีก่อน ส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารไตรมาส 1 ปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.84% เกิดจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานซึ่งเพิ่มขึ้นตามจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ

Back to top button