UPOIC รายได้น้ำมันปาล์มพุ่ง! ดันกำไร Q1 โตกว่า 3 เท่าตัว แตะ 135 ลบ.

UPOIC รายได้น้ำมันปาล์มดิบพุ่ง! ดันกำไร Q1/65 โตกว่า 3 เท่าตัว แตะ135.54 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อน 28.81 ลบ.


บริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ UPOIC  รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

โดยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากรายได้จากการขายไตรมาส 1/2565  เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2554 จำนวน 324.6 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 70.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายถัวเฉลี่ยต่อหน่วยทั้งน้ำมันเมล็ดในปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 105.1 และร้อยละ 45.3 ตามลำดับ อีกทั้งปริมาณการขายน้ำมันปาล์มดิบเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.1 ส่งผลให้รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ้น

Back to top button