AAV ไตรมาส 1 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 27% เซ่นต้นทุนน้ำมันพุ่ง

AAV ไตรมาส 1 ขาดทุนเพิ่มขึ้น 27% อยู่ที่ 2.37 พันลบ. หลังค่าน้ำมันเชื้อเพลิงพุ่ง


บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ AAV รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1/2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2565 ดังนี้

สำหรับไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,815.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ที่ 4,557.20 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและการบริการมีจำนวน 4,335.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54% จากไตรมาส 1 ปี 2564 ที่อยู่ที่ 2,816.2 ล้านบาท โดยหลักมาจากค่าซ่อมบำรุงรักษาอากาศยานจากการตัดจำหน่ายเงินสำรองบำรุงรักษาเครื่องบินจากการขาย และเช่ากลับ รวมไปถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น 103% ตามปริมาณการใช้น้ำมันและราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นจากปีช่วงเดียวกันของปีก่อน เช่นเดียวกับค่าบริการสนามบินและลานจอดที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณเที่ยวบิน

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเพิ่มขึ้น 21% โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการขายและจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทในไตรมาสนี้

Back to top button