ALT หนุน “รัฐ-โอเปอร์เรเตอร์” ใช้ Fiber Space จัดระเบียบสายไฟ-ปรับภูมิทัศน์ประเทศ

ALT สนับสนุนภาครัฐ-โอเปอร์เรเตอร์ใช้บริการ Fiber Space หนุนประหยัดทรัพยากร จัดระเบียบสายสื่อสาร ช่วยปรับทัศนียภาพและภูมิทัศน์ประเทศให้สวยงามขึ้น พร้อมยืนยันความพร้อมให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมจุดเชื่อมต่อไปประเทศเพื่อนบ้านรอบด้าน 15 Gateways


นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ALT ผู้นำให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล และพลังงานทดแทน เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทได้ร่วมมือกับภาครัฐในการให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ ในลักษณะ Infra Sharing เพื่อช่วยให้เกิดการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ลดการลงทุนซ้ำซ้อน และทำให้ทัศนียภาพสวยงามยิ่งขึ้น

ทั้งนี้กลุ่ม ALT ได้สัญญาในการให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น ทางด่วนพิเศษ ทางหลวง รถไฟ รถไฟฟ้า  เส้นทางใต้ดิน (พหลโยธิน พญาไท และสุขุมวิท) และนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีอายุสัญญา 15 – 30 ปี โดยที่บริษัทลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์ฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถใช้บริการโครงข่ายร่วมเพื่อลดการลงทุนซ้ำซ้อน ทั้งนี้หน่วยงานเจ้าของพื้นที่สามารถใช้โครงข่ายโดยไม่ต้องมีงบประมาณลงทุน และงบดำเนินการแต่อย่างใด และยังมีส่วนสนับสนุนนโยบายภาครัฐ การส่งเสริมเศรษฐกิจร่วมกัน (Economy Sharing) อีกทั้งยังช่วยเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลให้เร็วยิ่งขึ้น

สำหรับ Fiber Space เป็นเทรนด์ใหม่ในการให้บริการเช่าไฟเบอร์พร้อมใช้ โดยไม่ต้องลงทุน และเราไม่ได้จำกัดว่า ไฟเบอร์ที่จะให้บริการแก่ลูกค้าจะต้องเป็นไฟเบอร์ของ กลุ่มเอแอลที เท่านั้น อาจเป็นของโอเปอร์เรเตอร์รายอื่นก็ได้ เนื่องจากโอเปอร์เรเตอร์เป็นทั้งลูกค้าและพันธมิตร หน้าที่ของเราคือส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งในที่นี้คือโครงข่ายไฟเบอร์ ที่ทุกโอเปอร์เรเตอร์ต่างมีอยู่ และก็มีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้งาน เป้าหมายของ Fiber Space คือลดความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับโอเปอร์เรเตอร์ทุกรายที่เข้าร่วมโครงการ”นางปรีญาภรณ์ กล่าว

นางปรีญาภรณ์ กล่าวอีกว่า ทางกลุ่ม ALT ส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรโครงข่ายร่วมกัน โดยอาศัยความเป็นกลาง และความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานที่กลุ่มเอแอลทีได้ปูทางไว้กว่า 5 ปีที่ผ่านมา

Back to top button