BM รายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด! หนุนกำไร Q1 โต 29% แตะ 17 ลบ.

BM รายได้เพิ่ม-ค่าใช้จ่ายลด! หนุนกำไร Q1/65 โต 29% แตะ 17 ลบ. จากช่วงเดียวกันปีก่อน 13 ลบ.


บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน)  หรือ BM รายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1  สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 มีดังนี้

โดยยอดขายในภาพรวมของบริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 23.57 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.37 จากการเพิ่มขึ้นของงานในหมวดรางและท่อร้อยสายไฟ จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม และงานสนามบินดอนเมือง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นจากงานส่งออกต่างประเทศ

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีมูลค่าเท่ากับ 28.48 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 8.11 ล้านบาท  หรือลดลงร้อยละ 22.16 เนื่องจากในไตรมาส 1/2564 มีการตั้งสำรองลูกหนี้ตาม TFRS9 และในปี 2565 นี้บริษัทมีการบริหารจัดการต้านทุนได้ดีขึ้น

Back to top button