ศบค.เคาะ นทท. “ไม่ฉีดวัคซีน” เข้าไทยได้-มีผลตรวจโควิด 72 ชม.

ศบค.อนุมัติต่างชาติเข้าไทย โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนได้ แต่มีผลตรวจ Professional ATK / RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง พร้อมยกเลิกการกักตัว เพื่ออำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยมากขึ้น


นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ที่ประชุม ศบค.ได้หารือปรับมาตรการเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักร โดยทางอากาศ หลังตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงปรับลดแนวทางการเข้าประเทศ สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผล Professional ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง ยกเลิกการกักตัว ในกลุ่มที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ หรือไม่มีการตรวจ โดยเมื่อเดินทางมาถึงสามารถตรวจ Professional ATK ได้ที่สนามบิน เพื่อที่จะให้การบริหารที่สะดวกยิ่งขึ้น

สำหรับมาตรการรองรับผู้เดินทางผ่านพรมแดนทางบก นพ.ทวีศิลป์ ระบุว่า มีแผนการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศเพื่อรองรับ Endemic Approach เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 โดยผู้ที่มีสัญชาติไทย ใช้ Passport หรือ Border Pass เป็นเอกสารผ่านแดน ส่วนระบบคัดกรอง จะคัดกรองโดยดูหลักฐานการฉีดวัคซีน ส่วนการกักตัวและการตรวจจะไม่มีการกักตัว กรณีฉีดวัคซีนครบหรือไม่ฉีดวัคซีน แต่มีผล Professional ATK / RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมง กรณีไม่ฉีดวัคซีนและไม่มีผลตรวจ ให้ตรวจโดยใช้ Professional ATK

ส่วนผู้ที่ไม่สัญชาติไทย ให้ใช้ Passport และ Border Pass เป็นเอกสารผ่านแดน ส่วนระบบคัดกรอง จะคัดกรองอาการ และลงระบบเข้าประเทศ ส่วนการกักตัวและการตรวจ ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหากจะเข้าแดน จะต้องฉีดวัคซีนครบถ้วนเท่านั้น

นพ.ทวีศิลป์ ยังระบุว่า ศบค.เห็นชอบผ่อนคลายการเดินทางระหว่างประเทศในกลุ่มข้าราชการและนักเรียน เดิมที่ห้ามข้าราชการ พนักงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ เดินทางไปต่างประเทศ ยกเว้นมีเหตุจำเป็นสำคัญ และในส่วนบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) หากอยู่ระหว่างการเตรียมตัวเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรืออยู่ระหว่างศึกษา แต่ขณะนี้พำนักอยู่ในประเทศไทย ให้ระงับการเดินทางออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยเห็นชอบให้ปรับเป็น ยกเลิกการห้ามเดินทางระหว่างประเทศของข้าราชการ บุคลากรของรัฐ และนักเรียนทุน

Back to top button