ยอดติดเชื้อ “โควิด” วันนี้ 5,377 คน เสียชีวิต 37 ราย

“ศบค.” พบผู้ติดเชื้อโควิดใหม่ 5,377 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 5,375 ราย และจากต่างประเทศ 2 ราย เสียชีวิต 37 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ (21 พ.ค. 2565) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 5,377 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ 5,375 ราย และจากต่างประเทศ 2 ราย มีผู้เสียชีวิต 37 ราย และรักษาหายกลับบ้านแล้ว 5,775 ราย ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศระลอกใหม่อยู่ที่ 2,183,320 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) กำลังรักษา 58,475 ราย หายป่วยสะสมจำนวน 2,150,071 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) นอกจากนี้มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,018 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 13 ราย ส่วนอัตราครองเตียง ร้อยละ 14.40

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "ศูนย์ข้อมูล กรมประชาสัมพันธ์ สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย 21 พฤษภาคม 2565 หายป่วยวันนี้ +5,775 ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ +5,377 ผู้ติดเชื้อในประเทศ ผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ +5,375 +2 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,018 หายป่วยสะสม ตังแต่ มกราคม 2565 2, 150,071 ป่วยสะสม ตั้งแต่ 1มกราคม 2565 2,183,320 ผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล (เฉลี่ยจังหวัดละ) 13 กำลังรักษา 58, 58,475 เสียชีวิตเพิ่ม 37 อัตราครองเตียง ของผู้ป่วยปอดอักเสบ ร้อยละ 14.4 สรุปสถานการณ์ศูนย์ข้อบูลCOVID-19 ศูนย์ข้อมูล สรุปสถานการณ์ศู ศูนย์ข้อมูลCOVID-19 สายด่วน Cกระnloerodraresot"

Back to top button