ออกแล้ว! ผลสอบประมูล “ท่อส่งน้ำอีอีซี” รอ “อาคม” เคาะเดินหน้าต่อหรือไม่?

อธิบดีกรมธนารักษ์ ผลตรวจสอบโครงการ “ท่อส่งน้ำอีอีซี” อยู่ในมือนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ แล้ว รอเคาะเดินหน้าเซ็น “วงษ์สยาม” พร้อมแสดงความมั่นใจโครงการโปร่งใส ตรวจสอบได้ หลังฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องไปอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล


นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดประกวดราคาโครงการการบริหารจัดการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ว่าขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดในผลสอบ เนื่องจากคณะกรรมการได้ส่งรายงานผลสอบข้อเท็จจริงไปยังนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดังนั้น ขณะนี้จึงยังต้องรอคำสั่งจากนายอาคม อีกครั้ง

ทั้งนี้หากผลสอบปรากฏเป็นไปตามโดยถูกต้อง ไม่มีข้อพิรุธ หรือข้อสงสัยว่าอาจเป็นไปโดยมิชอบ กรมธนารักษ์ก็จะเริ่มดำเนินการลงนามสัญญากับบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด ต่อไป เพราะหากยังชะลอกรมธนารักษ์ก็จะมีความผิด กลายเป็นละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่หากผลสอบปรากฏออกมาว่า ยังมีข้อสงสัย หรือข้อพิรุธ ก็ต้องไปดูต่อว่าสงสัยในส่วนใดบ้าง

ส่วนกรณีประเด็นกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอ ทำหนังสือถึงกรมธนารักษ์ เพื่อขอข้อมูลและเอกสารประกอบการสืบสวน กรณีบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EASTW อาจมีการเสียภาษีไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้น จะเป็นอำนาจหน้าที่ของกรมสรรพากรโดยตรง โดยในส่วนของกรมธนารักษ์ได้ให้ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งรายได้เข้ารัฐ เพื่อดูว่ามีการเสียภาษีสอดคล้องกับรายได้หรือไม่ ซึ่งทางดีเอสไอจะไปดำเนินการตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับประเด็นที่ดีเอสไอตรวจสอบ ไม่เกี่ยวข้องกับการประมูล ดังนั้น จึงไม่ใช่เหตุผลที่ต้องยกเลิกการประมูล ขณะเดียวกันหากยังมีข้อพิรุธสงสัย ก็ต้องไปดูว่าสงสัยในประเด็นใด ถ้าเป็นประเด็นการประมูลโดยมิชอบ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จะต้องมีการชี้มูล จึงจะยกเลิกการประมูลได้ ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้เพียงข้อสงสัยในการมาสั่งให้ยกเลิกผลการประมูลได้

อธิบดีกรมธนารักษ์ ยังระบุว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พรรคฝ่ายค้านเตรียมนำเรื่องดังกล่าวไปอภิปราย ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องชะลอการลงนามสัญญากับวงษ์สยาม เพราะเป็นเรื่องของการตรวจสอบทางการเมือง ซึ่งกรมธนารักษ์ ได้เตรียมพร้อมข้อมูลในทุกประเด็น รวมถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เกิดขึ้นย้อนหลังตั้งแต่ปี 2535 รวมทั้งทางกรมธนารักษ์ได้ยื่นข้อมูลต่างๆ ไปยังศาลปกครองจนครบถ้วนแล้ว และศาลยังไม่มีการประสานเพื่อขอข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมมา ดังนั้น จึงไม่มีความกังวลใจอะไร

Back to top button