เลื่อนประชุม! ครม.นัดหารือเช้านี้ ติวเข้ม “ร่างงบปี 66” ก่อนถกสภาฯ 31 พ.ค.นี้

คณะรัฐมนตรีเลื่อนการประชุมเป็นเช้านี้ เพื่อหลีกทางร่วมประชุมพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 ที่จะประชุมวาระแรกในวันที่ 31 พ.ค.นี้ พร้อมคาดรัฐมนตรีเตรียมซักซ้อมความเข้า และแผนรับมือการอภิปรายฝ่านค้าน


จับตาวาระครม. กระทรวงการคลัง รายงานหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมี.ค. 2565 ทะลุ 9.9 ล้านล้านบาท ก่อนแจงสภา พิจาณางบปี 2566 พรุ่งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมชดเชยดอกเบี้ยเกษตรกรชาวไร่อ้อย ก.เกษตรฯ เยียวยาผลกระทบจากโครงการชลประทาน ตร.ขอเปลี่ยนแปลงก่อหนี้ผูกพันข้ามปีก่อสร้างแฟลตตำรวจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เช้าวันนี้ (30 พ.ค. 2565) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ซึ่งเป็นการประชุมก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ในวาระที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565

โดยมีวาระสำคัญที่จะมีการพิจารณา อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมเสนอโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยสำหรับบริหารจัดการ แหล่งน้ำและซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ปี 2565-2567 และร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. กระทรวงวัฒนธรรม เสนอวันผ้าไทยแห่งชาติ

ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการชลประทาน รวม 4 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร  2.โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ จังหวัดสุรินทร์ 3.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชิง จังหวัดสุรินทร์ และโครงการฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ด้านกระทรวงพาณิชย์ เตรียมเสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ ในการ “กำหนดให้น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม และน้ำมันในเมล็ดปาล์มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ จัดระเบียบในการนำเข้าและนำผ่าน”(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ….

นอกจากนี้ที่ประชุม ครม.เตรียมรับทราบรายงานของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับสัดส่วนหนี้สาธารณะ ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565  ทั้งนี้ เว็ปไซต์สำนักบริหารหนี้สาธารณะรายงานหนี้สาธารณะ ณ เดือนมีนาคม 2565 จำนวน 9,951,962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.58 ต่อจีดีพี ปี 2564 จำนวน 9,337,543 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.31 ต่อจีดีพี ปี 2563 จำนวน 7,848,155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.47 ต่อจีดีพี ปี 2562 จำนวน 6,901,801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.06 ต่อจีดีพี ปี 2561 จำนวน 6,780,953 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.94 ต่อจีดีพี

Back to top button