“สมาคมธนาคารไทย” เตรียมอัพเดทระบบรองรับ กม. PDPA บังคับใช้วันแรก

สมาคมธนาคารไทย และสถาบันการเงินของรัฐ เตรียมอัพเดทระบบปรับปรุงข้อความให้ความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล รองรับการบังคับใช้กฎหมาย PDPA


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act B.E.2562) ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ (1 มิ.ย. 65) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สร้างมาตรฐานให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลในการเก็บข้อมูล รวบรวบข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมาย

โดยในส่วน สมาคมธนาคารไทย สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ และธนาคารสมาชิก เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัว และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของลูกค้าทุกคน พร้อมปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย PDPA เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการธนาคาร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและประชาชน ตามแนวทางการพัฒนาธนาคารอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ธนาคารอาจจะมีการปรับปรุงข้อความให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละผลิตภัณฑ์ หรือบริการ บนช่องทางการให้บริการของแต่ละธนาคาร เช่น แอปพลิเคชัน Mobile Banking เว็บไซต์ และสาขา เพื่อประโยชน์ของลูกค้าในการรับข้อมูลข่าวสาร สิทธิประโยชน์ ข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร ให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย PDPA ลูกค้าของทุกธนาคาร สามารถศึกษารายละเอียดสิทธิความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ที่ธนาคารที่ใช้บริการ เพื่อให้เข้าใจถึงสิทธิในข้อมูลส่วนตัวตามข้อกำหนดกฎหมาย PDPA

Back to top button