“คมนาคม” นัด ผู้ว่าฯ กทม. ถกปมรถไฟฟ้า “สายสีเขียว” 13 มิ.ย.นี้

กระทรวงคมนาคม เตรียมเชิญผู้บริหาร กทม.รวมถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ หารือแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังมี 2 ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการชี้แจงจาก กทม. โดยเฉพาะการก่อภาระหนี้ของ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบการเดินรถ กับ BTS


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม เตรียมทำหนังสือถึงปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะประธานกรรมการร่วม เพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงาน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้บริการจัดการเดินรถ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ครั้งที่ 2/65 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ที่กระทรวงคมนาคม เพื่อหารือแนวทางการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวร่วมกัน

โดยในหนังสือยังระบุว่า ได้ขอให้เชิญนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ กทม. เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบข้อมูล และรายละเอียดการดำเนินโครงการด้วย เนื่องจากกทม. มีผู้ว่าฯ กทม. และผู้บริหารชุดใหม่ได้เข้าบริหารราชการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เตรียมเข้าร่วมหารือด้วยเช่นกัน

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านขนส่ง ได้ลงนามในหนังสือถึงปลัด กทม. เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) เกี่ยวกับผลการเจรจา และเห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้รับคำชี้แจงมาบางส่วนแล้ว แต่ยังไม่ชัดเจน จึงต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมได้แก่

1.เหตุใด กทม. จึงนำมูลหนี้ในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต และช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ ระหว่าง บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด และบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BTSC ซึ่งเป็นมูลหนี้ที่บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ก่อขึ้น โดยที่ กทม. ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว มาเป็นภาระของรัฐบาล และกำหนดเป็นเงื่อนไขให้ผู้รับสัมปทานเป็นผู้รับผิดชอบไว้ในร่างสัญญาร่วมลงทุนฉบับแก้ไขที่กระทรวงมหาดไทยนำเสนอต่อ ครม.ด้วย

2.กทม.ชี้แจงว่า บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้ดำเนินการในการจัดซื้อพร้อมติดตั้งงานระบบการเดินรถ (ไฟฟ้าและเครื่องกล) สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 ตามกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างของกรุงเทพธนาคมอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว แต่กระทรวงคมนาคม ยังไม่ได้รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ กทม. จัดส่งข้อมูลให้กระทรวงคมนาคมด้วย

Back to top button