ลุ้น TTCL วิ่งแรง! คว้างานสร้างโรงงานเภสัชกรรมเวียดนาม 700 ลบ.

ลุ้น TTCL ราคาวิ่งแรง! หลังบริษัทย่อยคว้างานก่อสร้างโรงงานเภสัชกรรมในเวียดนาม 700 ลบ.


บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) หรือ TTCL เปิดเผยว่า TTCL Vietnam Corporation Limited (TVC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับสัญญาก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศเวียดนาม เป็นโครงการก่อสร้างโรงงานเภสัชกรรม ชื่อโครงการ New Betalactam Factory meet Global GMP Standard ของ SCIS (Vietnam State Capital Investment Corporation) และ TaishoPharmaceutical Holding Co., LTD มูลค่าโครงการ ประมาณ 20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือเทียบเท่าประมาณ 700ล้านบาท) ระยะเวลาโครงการประมาณ 12 เดือน

ทั้งนี้ ขอบเขตงานเป็นการออบแบบวิศวกรรม, จัดซื้อเครื่องจักรวัสดุอุปกรณ์ และก่อสร้าง โดยที่ตั้งโครงการอยู่เขต Hau Giang ประเทศเวียดนาม

 

Back to top button