PTTGC ออกหุ้นกู้ 7 ปีดอกเบี้ย 3.5% เปิดขาย 22-29 มิ.ย.65

PTTGC ออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี ดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ชูอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ที่ "AA+(tha)"


นายคงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC พร้อมออกและเสนอขายหุ้นกู้อายุ 7 ปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering) อัตราดอกเบี้ย 3.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ที่ “AA+(tha)” โดยฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)

โดยให้สิทธิแก่กลุ่มผู้สูงวัย (บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หรือจะมีอายุครบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2565 กล่าวคือ บุคคลธรรมดาที่เกิดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2505 หรือก่อนหน้านั้น) จองซื้อก่อนในช่วงแรก วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 และสำหรับประชาชนทั่วไปซึ่งรวมถึงผู้สูงวัยในช่วงที่สอง วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 โดยจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ทั้งนี้ สามารถจองซื้อผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์

เราเชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ PTTGC ชุดนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้สูงวัยและผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปเช่นเดียวกับหุ้นกู้ของบริษัทที่เปิดขายแก่รายย่อยและกลุ่มผู้สูงวัยเมื่อปี พ.ศ. 2562 โดยหุ้นกู้ชุดนี้จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้สูงวัยเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณ และสำหรับประชาชนทั่วไปในการลงทุนในบริษัทที่มีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอีกด้วย” นายคงกระพัน กล่าว

สำหรับหุ้นกู้ PTTGC ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ กำหนดมูลค่าจองซื้อขั้นต่ำที่ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยสำหรับรอบการจองซื้อของผู้สูงวัยกำหนดมูลค่าจองซื้อไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อท่านต่อผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แต่ละราย แต่ไม่จำกัดมูลค่าการจองซื้อของผู้ลงทุนแต่ละรายในรอบการจองซื้อของผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้สูงวัยสามารถจองซื้อในรอบที่สองนี้ได้ด้วย

Back to top button