STOWER โค้งสุดท้าย “เพิ่มทุน” ลุยโปรเจกต์ “ฟิลิปปินส์” พลิกโฉมธุรกิจ

STOWER โค้งสุดท้าย "เพิ่มทุน" เดินหน้าลงทุนก่อสร้าง “สถานีโทรคมนาคม” ให้เช่าที่ฟิลิปปินส์ มั่นใจพลิกโฉมธุรกิจดันกำไรโต!


นายธีรชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ STOWER เปิดเผยว่า การลงทุนก่อสร้างสถานีโทรคมนาคมให้เช่าที่ฟิลิปปินส์ ถือเป็นอนาคตของบริษัทฯ มีความเสี่ยงต่ำ กำไรสูง EIRR กว่า 25% จึงมีความมั่นใจกับการพลิกโฉมธุรกิจของ STOWER อย่างไรก็ดีพรุ่งนี้นับเป็นวันสุดท้ายของการชำระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน พร้อมได้รับวอร์แรนต์แจกฟรี

โดย STOWER กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 23 พ.ค.-10 มิ.ย. 2565 ตั้งแต่เวลา 9:00-15:00 น. โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ราคาหุ้นละ 0.05 บาท พร้อมแจกฟรีใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER -W4 ในอัตราส่วน 2.7 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ STOWER-W4

Back to top button