บอร์ด ACE ไฟเขียว! ควัก 1 พันลบ. ซื้อหุ้นคืน 400 ล้านหุ้น 1 ก.ค.-31 ธ.ค.นี้

บอร์ด ACE ไฟเขียว! ควักเงิน 1 พันลบ. ซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2565


บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2565 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน (Treasury Stocks) ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยจำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกิน 3.93% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.-31 ธ.ค. 2565

Back to top button