จันทร์หน้า! นายกฯ นัด สมช. ถกแผนรับมือวิกฤต “พลังงาน-อาหาร”

นายกรัฐมนตรี เตรียมถกสภาความมั่นคงแห่งชาติ จันทร์หน้า ทำแผนรับมือวิกฤติพลังงาน-ไฟฟ้า-อาหาร ด้าน สมช. เผยแผนที่ออกมาจะมีทั้งระยะสั้น ไปจนถึงระยะยาว รองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น


พลเอก สุพจน์ มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช.เปิดเผยว่าในวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคมนี้ จะมีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อพิจารณาแผนรับมือวิกฤติพลังงานและอาหาร ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โดยในระยะสั้นจะครอบคลุมระยะเวลา 3 เดือน ส่วนระยะกลางจะประเมินสถานการณ์ในช่วง 6 เดือน และในระยะยาวจะครอบคลุมระยะเวลาตลอดปี 2566 ทั้งปีว่า จะเกิดผลกระทบอย่างไร ซึ่งทุกหน่วยงานต้องเตรียมการรองรับสถานการณ์และความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้น

โดยแผนที่จะเสนอจะเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลและความพร้อมต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานที่กระทบผู้คนเป็นวงกว้าง เพราะจากราคาพลังงานจะมีการกระทบไปยังภาคขนส่ง ก่อให้เกิดปัญหาเงินเฟ้อ โดยขณะนี้เรื่องของพลังงานเป็นเรื่องอันดับแรกที่จะกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของปัจจุบัน โดยในระยะเร่งด่วน 3 เดือนที่จะกระทบแน่ๆ ต้องเร่งทำแผนออกมา เพื่อให้สามารถแก้ไขได้ ส่วนของราคาสินค้ามีการกระทบอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ก็มีการแก้ไขมาโดยตลอด สำหรับการแก้ปัญหาให้กับกลุ่มเปราะบางในตอนนี้ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สมช. ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งผู้แทนจากภาคเอกชน ที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น และมีการปรับปรุงข้อมูลโดยตลอด รวมทั้งในเสาร์-อาทิตย์นี้ จะมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุด โดยแผนที่ออกมาจะครอบคลุมทั้งหมด ทั้งพลังงาน ไฟฟ้า และอาหาร โดยจะเป็นข้อเสนอไปยังกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ส่วนข้อเสนอของ สมช. จะเน้นไปที่ความมั่นคงเพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลน

ขณะที่เรื่องของราคาสินค้า กระทรวงพาณิชย์ดูแลอยู่แล้ว และในขั้นต่อไปจะนำเสนอนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. เพื่อให้ทุก กรม และกระทรวงต่างๆ รับทราบแนวทางในการปฏิบัติหลังจากที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบแล้ว

นอกจากนี้ อาจมีการตั้งกลไกพิเศษเฉพาะกิจขึ้นมาให้ปฏิบัติหน้าที่รองรับวิกฤต โดยจะเชิญผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เข้ามาเพื่อรับมือกับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นก็เป็นได้ อน่างไรก็ตาม แม้ สมช. จะไม่เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐกิจ แต่ขอย้ำว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียว โดยตนได้พบกับรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจทุกคน เพื่อรับทราบปัญหา และเชิญหน่วยงานเศรษฐกิจมาพูดคุย เพื่อให้ได้แผนที่จะรองรับวิกฤติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขอให้รอฟังหลังประชุมวันจันทร์หน้า

ส่วนค่าการกลั่นของโรงกลั่นเป็นอำนาจที่ สมช. จะกำหนดเรื่องข้อกฎหมาย เพื่อมากำหนดเพดานการกลั่นหรือไม่ เลขาธิการ สมช. บอกว่า เรื่องนี้ต้องใช้กลไกตามกฎหมายที่แต่ละกระทรวงมีอยู่ ยังไม่ถึงขั้นต้องใช้ พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงฯ แต่ละกระทรวงมีอำนาจตามกฎหมายต้องไปหารือกับเอกชน หรือเป็นการเจรจาซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆ นี้

Back to top button