GULF รุกถือ INTUCH เพิ่มเป็น 46% หลังควัก 3 พันลบ. ซื้อบิ๊กล็อต 45 ล้านหุ้น

GULF ควัก 3 พันลบ. รุกถือ INTUCH เพิ่มเป็น 46.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ หลังซื้อบิ๊กล็อต 45.58 ล้านหุ้น สัดส่วน 1.42%


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (6 ก.ค.65) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF แจ้งในแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ หรือแบบ 246-2 ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการได้มาหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH เมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ในจำนวน 45,589,854 หุ้น หรือ 1.4217% เป็นการได้มาในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการทำธุรกรรมซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) ผ่านบล.บัวหลวง และบล.ไทยพาณิชย์

ทั้งนี้ภายหลังการได้มาหุ้นดังกล่าวทำให้ GULF ถือหุ้นใน INTUCH เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 1,477,508,606 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 46.0758% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมที่ถือหุ้นอยู่จำนวน 1,431,918,752 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 44.6541% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 5 ก.ค.65 ที่ผ่านมา มีรายการสรุปซื้อขายกระดานรายใหญ่ (Big lot) หุ้น INTUCH จำนวน 1 รายการ ปริมาณ 45,589,854 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 1.4217% มูลค่ารวม 3.11 พันล้านบาท ราคาเฉลี่ย 68.19 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาต่ำกว่ากระดานซื้อขาย โดยราคาหุ้น INTUCH ปิดตลาดเมื่อวันที่ 5 ก.ค. อยู่ที่ระดับ 69.50 บาท บวก 0.25 บาท หรือ 0.36% มูลค่าซื้อขาย 3.34 พันล้านบาท

Back to top button