TPLAS ยัน “เงินบาทอ่อนค่า” ไม่กระทบ มั่นใจผลงานปีนี้โตตามเป้า

TPLAS ยืนยันไม่ได้รับผลกระทบจาเศรษฐกิจชะลอตัว-เงินบาทอ่อนค่า มั่นใจผลงานปีนี้โตตามเป้า


นายอภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) หรือ TPLAS เปิดเผยว่า จากสภาวะเศรษฐกิจโลกจะชะลอตัวและเงินบาทอ่อนค่าในขณะนี้ ขอยืนยันว่าไม่กระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากมีการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศในจำนวนไม่มาก และอิงราคาวัตถุดิบเดิมจากคู่ค้า อีกทั้งยังสามารถขยับราคาสินค้าให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มอีกด้วย จึงมั่นใจว่าผลการดำเนินงานในปี 2565 จะยังคงเติบโตตามเป้าหมาย

Back to top button