ครม. อนุมัติ “ขสมก.” กู้เงิน 7.52 พันลบ. เสริมสภาพคล่อง

ครม. ไฟเขียว “ขสมก.” กู้เงิน 7.52 พันลบ. เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ปัจจุบันขสมก. ยังคงมีหนี้ค้างชำระทั้งสิ้น 1.32  แสนลบ.


นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้องค์การขนส่งมลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7,516 ล้านบาท และให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้

ทั้งนี้สาเหตุเนื่องมาจากการที่ ขสมก. เก็บค่าโดยสารตามอัตราที่ภาครัฐกำหนดซึ่งต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริง และไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ผ่านมา มีภาระหนี้สินสะสม ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบัน ขสมก.อยู่ระหว่างการดำเนินการทบทวนร่างแผนฟื้นฟูฯ ฉบับใหม่ เพื่อที่จะเสนอครม.อีกครั้ง โดยปัจจุบัน ขสมก. ยังคงมีหนี้ค้างชำระทั้งสิ้น 132,565 ล้านบาท

สำหรับการกู้เงินครั้งนี้ เป็นการชำระค่าเชื้อเพลิง 2,250 ล้านบาท, ชำระค่าเหมาซ่อม 1,422 ล้านบาท และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 3,844 ล้านบาท ซึ่งการกู้เงินจะทำให้ประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชำระได้ถึง 180.95 ล้านบาท

Back to top button