กสทช.ปฏิเสธข่าว! ผลโหวตอนุฯ ล้มควบรวม TRUE-DTAC

กสทช.ปฏิเสธข่าว! ผลโหวตอนุฯ ล้มควบรวม TRUE-DTAC มติคัดค้าน 3:1 ข่าวดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากการสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสี่ชุดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานฯ และรอรวมข้อมูลชงเข้าบอร์ดวันที่ 3 ส.ค.65


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยว่าตามที่มีรายงานข่าวว่า คณะอนุกรรมการ 4 คณะที่แต่งตั้งโดย กสทช.เพื่อศึกษากรณีการขอควบรวมกิจการระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ได้ลงมติคัดค้านการรวมกิจการครั้งนี้ 3 : 1 โดยคณะอนุกรรมการฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง คณะอนุกรรมการฯด้านเศรษฐศาสตร์ และคณะอนุกรรมการฯ ด้านเทคโนโลยี ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการ ขณะที่ คณะอนุกรรมการฯด้านกฎหมาย เห็นด้วยนั้น

โดยทางสำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบว่าข่าวดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เนื่องจากการสรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ทั้งสี่ชุดยังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยสำนักงานฯ ซึ่งจำเป็นต้องประมวลข้อมูลจำนวนมากทั้งจากการประชุมของคณะอนุกรรมการทั้งสี่ชุด การจัดทำโฟกัสกรุ๊ปกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องต่างๆและรายงานผลการศึกษาจากที่ปรึกษาทางวิชาการที่สำนักงาน กสทช.ได้มีการจัดจ้างไป

ล่าสุด ทางสำนักงานฯ ได้มีการเสนอบอร์ด กสทช. เพื่อขยายเวลาออกไปอีกเนื่องจากจัดทำข้อมูลเป็นรายงานไม่ทันที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 18/2565 เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2565 จึงมีมติให้ขยายระยะเวลาในการจัดทำรายงานความเห็นกรณีการรวมธุรกิจระหว่าง TRUE  และ DTAC ของสำนักงาน กสทช. ออกไปจนถึงวันที่ 3 ส.ค. 2565 ตามที่สำนักงานเสนอ

“กระแสข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ระหว่างนี้สำนักงาน กสทช.กำลังรวบรวมข้อมูลรายงานความเห็นของคณะอนุกรรมการทั้งสี่คณะตลอดจนความเห็นของที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานความเห็นของสำนักงานฯ เสนอที่ประชุม กสทช. ในวันที่ 3 ส.ค.2565” นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. กล่าว

Back to top button