ยอดป่วย “โควิด” วันนี้ 2,166 คน เสียชีวิต 29 ราย

ยอดป่วย "โควิด" วันนี้ 2,166 ราย เสียชีวิต 29 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9,794 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (4 ส.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,166 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,166 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,375,290 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,700 ราย หายป่วยสะสม 2,377,362 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,377 ราย เสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 9,794 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 905 ราย

Back to top button