PTC รายได้ให้เช่า-บริการหด! กดกำไร Q2 วูบ 22% เหลือ 20 ลบ.

PTC รายได้ให้เช่า-บริการหด! กดกำไรไตรมาส 2/65 ลด 22% เหลือ 20 ล้าน ฉุด 6 เดือนแรกแตะ 45.70 ล้าน ลดลงจากปีก่อน 55.32 ล้าน


บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PTC รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2565 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

โดยกำไรลดลงเนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯมีปริมาณการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.11 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 โดยในไตรมาส 2 ปี 2565 ขณะที่รายได้การให้เช่าและบริการรวม 50.36 ล้านบาท ลดลง 7.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.10 ซึ่งลดลงตามอัตราค่าบริการของสัญญาบริการฉบับหนึ่งที่ปรับลดลงในปีที่ 8

Back to top button