“โควิด” วันนี้ ป่วยเพิ่ม 2,335 คน เสียชีวิต 32 ราย

"โควิด" วันนี้ พบป่วยเพิ่ม 2,335 ราย เสียชีวิต 32 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 9,997 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (10 ส.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,335 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,335 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,388,306 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,151 ราย หายป่วยสะสม 2,390,453 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 21,099 ราย เสียชีวิต 32 ราย เสียชีวิตสะสม 9,997 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 928 ราย

Back to top button