วันนี้จบ! กกพ.ถกพลังงานค่า “เอฟที” งวดใหม่เปลี่ยนแปลงยาก

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เตรียมหารือกระทรวงพลังวันนี้ เพื่อหาข้อสรุป “ค่าเอฟที”งวดใหม่ ย้ำเปลี่ยนแปลงยากกระทบ กฟผ.แนะหาชะลอรัฐต้องมีเงินอุดหนุนช่วย


ผู้สื่อข่าวรายงานอ้างอิงแหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน ว่า คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. ได้แจ้งกับกระทรวงพลังงานว่า กกพ.ได้เห็นชอบอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ ค่าเอฟที งวดเดือนกันยายน – ธันวาคม 2565 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคมที่ผ่านมา จากนั้นได้แจ้ง 3 การไฟฟ้าตามขั้นตอนเพื่อให้มีผลก่อนภายใน 1 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมาตามระเบียบที่กำหนดไว้ เพื่อให้ภาคธุรกิจได้มีเวลาปรับตัว

ส่วนความเป็นไปได้ในการชะลอการขึ้นค่าเอฟที ซึ่งกระทรวงพลังงานสอบถามมานั้น กกพ.ระบุว่ารัฐบาลต้องมีงบประมาณมาดูแล เนื่องจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ช่วยแบกแทนประชาชนจากค่าไฟที่ผ่านมาแล้ว 110,000 ล้านบาท หากรัฐบาลมีงบที่จะเข้ามาอุดหนุนจะสามารถดำเนินการได้ โดยบอร์ด กกพ.จะหารือเรื่องดังกล่าวในวันนี้ (10 สิงหาคม 2565) เพื่อที่จะหาข้อสรุปในทุกเรื่อง รวมถึงการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มเปราะบาง ซึ่งคาดว่าจะใช้เงิน 7,000-9,500 ล้านบาท โดยจะใช้งบประมาณส่วนกลางของรัฐเข้ามาดำเนินการ ซึ่ง กกพ.จะไปจัดทำรายละเอียด

โดยประชาชนที่ใช้ไฟฟ้าน้อยที่สุด จะได้รับการช่วยเหลือใน 2 กรอบ และจะเร่งสรุปในสัปดาห์หน้า ได้แก่ 1.การช่วยเหลือเหมือนงวดปัจจุบัน คือหากบ้านใดใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ค่าไฟฟ้าเอฟทีจะไม่ปรับขึ้น แต่กำลังดูรายละเอียดว่าจะไม่ปรับขึ้นจากงวดใด ระหว่างงวด (มกราคม-เมษายน) ปี 2565 ที่ค่าเอฟทีอยู่ที่ 1.39 สต.ต่อหน่วย หรืองวดสอง (พฤษภาคม-สิงหาคม) ปีนี้ที่อัตราเอฟทีอยู่ที่ 24.77 สต.ต่อหน่วย ซึ่งหากเทียบกับงวดแรกต้องใช้วงเงิน 6,600 ล้านบาท แต่หากเป็นงวดที่สองจะใช้เงินช่วยเหลือ 4,900 ล้านบาท แต่ค่าเอฟทีของคนกลุ่มนี้ขึ้นประมาณ 23.38 สต.ต่อหน่วย และ 2.การขยายช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าในหน่วยที่ 301-500 หน่วยต่อเดือน ส่วนนี้จะเปรียบเทียบเฉพาะงวดที่สอง ใช้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 2,900 ล้านบาท

Back to top button