โตยกแก๊ง! “กลุ่มเจมาร์ท” โกยกำไรพันล้าน 4 โบรกแนะซื้อ SINGER อัพไซด์เกิน 20%

สแกนงบกลุ่ม “เจมาร์ท” โกยกำไรไตรมาส 2 รวมกว่าพันลบ. ยานแม่ JMART โตแรง 68% รับบริษัทลูกโตยกแก๊ง “คอนเซนซัส” ชี้ 4 โบรกแนะซื้อ SINGER อัพไซด์เกิน 20%


ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (บจ.) ทยอยรายงานผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 2/65 และงวด 6 เดือนแรกปี 65 ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทในกลุ่มเจมาร์ท ประกอบด้วย JMART, JMT,  SINGER และ J ได้รายงานผลการดำเนินงานออกครบถ้วนแล้ว ซึ่งสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างโดดเด่นในทุกบริษัท

โดย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART มีผลกำไรสุทธิในไตรมาส 2/65 เท่ากับ 389.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68% จากงวดไตรมาส 2/64 มีกำไรสุทธิ 232.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 3,271.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24%จากงวดไตรมาส 2/64 มีรายได้รวม 2,648.6 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือนปี 65 บริษัทมีกำไรสุทธิ 714.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26% จากงวด 6 เดือนปี 64 มีกำไรสุทธิ 565.71 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 6,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% จากงวด 6 เดือนปี 64 มีรายได้รวม 5,531.7 ล้านบาท

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค.65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 เป็นเงินสดในอัตรา 0.45 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 ส.ค.65 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ก.ย.65

ส่วนบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT  มีผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/65 เท่ากับ 433.31 ล้านบาท เติบโต 50% เมื่อเทียบจากงวดไตรมาส 2/64 ที่มีกำไรสุทธิ 288.80 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,087.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33%จากงวดไตรมาส 2/64 มีรายได้รวม 816.3 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือนปี 65 บริษัทมีกำไรสุทธิ 800.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากงวด 6 เดือนปี 64 มีกำไรสุทธิ 571.6 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 2,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33% จากงวด 6 เดือนปี 64 มีรายได้รวม 1,625.3 ล้านบาท

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 เป็นเงินสดในอัตรา 0.49 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 ส.ค.65 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 ก.ย.65

ด้านบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SINGER มีผลกำไรสุทธิไตรมาส 2/65 ทำสถิติสูงสุดรายไตรมาสได้ต่อเนื่อง มาอยู่ที่ระดับ 265.42 ล้านบาท เติบโต 45% เมื่อเทียบจากงวดไตรมาส 2/64 ที่มีกำไรสุทธิ 182.63 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 1,426 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากงวดไตรมาส 2/64 มีรายได้รวม 1,152 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือนปี 65 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 481.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% จากงวด 6 เดือนปี 64 มีกำไรสุทธิ 322.75 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 2,637 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22% จากงวด 6 เดือนปี 64 มีรายได้รวม 2,155 ล้านบาท

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังประกาศจ่ายปันผลจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 65 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65 เป็นเงินสดในอัตรา 0.30 บาท/หุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล หรือขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 ส.ค.65 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 ก.ย.65

ขณะที่บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) หรือ J มีผลกำไรสุทธิในไตรมาส 2/65 เท่ากับ 46.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 108% จากงวดไตรมาส 2/64 มีกำไรสุทธิ 22.23 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้รวม 112.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% จากงวดไตรมาส 2/64 ที่มีรายได้รวม 96.2 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือนปี 65 บริษัทมีกำไรสุทธิ 58.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36% จากงวด 6 เดือนปี 64 มีกำไรสุทธิ 43.21 ล้านบาท ส่วนรายได้รวม 255 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากงวด 6 เดือนปี 64 มีรายได้รวม 221.3 ล้านบาท

นอกจากนั้นจากการสำรวจข้อมูลรวมถึงความเห็นของนักวิเคราะห์ พบว่าคอนเซนซัสของบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ได้รวบรวมคำแนะนำของ JMART, JMT และ SINGER ดังนี้

โดยคอนเซนซัสของบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) เกี่ยวกับหุ้น JMART พบว่า มี 2 บริษัทหลักทรัพย์กำหนดคำแนะนำ “ซื้อ” ขณะที่มี 1 บริษัทหลักทรัพย์กำหนดคำแนะนำ “ขาย” โดยมีราคาสูงสุดที่ระดับ 66 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 53.50 บาท และราคาเฉลี่ยที่ระดับ 61.50 บาท ส่วน JMT พบว่า มี 5 บริษัทหลักทรัพย์กำหนดคำแนะนำ “ซื้อ” ขณะที่มี 2 บริษัทหลักทรัพย์ กำหนดคำแนะนำ “ถือ” โดยมีราคาสูงสุดที่ระดับ 103 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 51.78 บาท และราคาเฉลี่ยที่ระดับ 83.66 บาท ขณะที่ SINGER พบว่า มี 4 บริษัทหลักทรัพย์กำหนดคำแนะนำ “ซื้อ” โดยมีราคาสูงสุดที่ระดับ 59.50 บาท ต่ำสุดที่ระดับ 56 บาท และราคาเฉลี่ยที่ระดับ 56.13 บาท

Back to top button