“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 2,461 คน เสียชีวิต 28 ราย

"โควิด" วันนี้ ป่วยใหม่ 2,461 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,460 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย เสียชีวิต 28 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (17 ส.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,461 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,460 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,402,622 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,243 ราย หายป่วยสะสม 2,405,746 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,902 ราย เสียชีวิต 28 ราย เสียชีวิตสะสม 10,217 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 943 ราย

Back to top button