ยอดป่วย “โควิด” วันนี้ 2,143 คน เสียชีวิต 29 ราย

ยอดป่วย "โควิด" วันนี้ 2,143 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,142 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย เสียชีวิต 29 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (18 ส.ค. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 2,143 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 2,142 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,404,765 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,023 ราย หายป่วยสะสม 2,407,769 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 19,993 ราย เสียชีวิต 29 ราย เสียชีวิตสะสม 10,246 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 881 ราย

Back to top button