ลากยาว 5 วัน! “สภาฯ” ไฟเขียว 258 เสียง เห็นชอบงบปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านลบ.

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 66 วงเงิน 3.18 ล้านล้านบาท ด้วยคะแนน 258 เสียง หลังใช้เวลาพิจารณา 5 วัน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อเวลา 22.43 . วานนี้ (23 .. 65) ได้ลงมติเห็นชอบหลักการร่าง...งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ .. 2566 วงเงิน 3.185 ล้านล้านบาท ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ ในวาระที่ 2 และ 3 ด้วยคะแนน 258 ต่อ 180 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง หลังใช้เวลาในการพิจารณา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 ..ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นด้วยกับข้อสังเกตุของกรรมาธิการฯ ด้วยคะแนนเสียง 409 ต่อ 2 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงไม่ลงคะแนน 2 เสียง

ด้านนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบร่างพ...งบประมาณรายจ่ายปี 66 ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ ตลอดจนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ซึ่งจะใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ

สำหรับข้อคิดเห็นต่างๆ รัฐบาลขอรับไว้นำไปประกอบการพิจารณาของหน่วยงานรับงบประมาณ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากที่สุด และรัฐบาลจะนำความเห็นของกรรมาธิการไปปรับปรุง เพื่อจัดสรรทรัพยากรให้มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประเทศต่อไป

Back to top button