A ตั้ง “บล.พาย” ขายหุ้นกู้ 550 ลบ. ดอกเบี้ย 7% จองซื้อไอพีโอ 29 ก.ย.-3 ต.ค.นี้

“บล.พาย” รับหน้าที่จัดจำหน่ายร่วม เสนอขายหุ้นกู้ “อารียา พรอพเพอร์ตี้” 550 ลบ. ชูดอกเบี้ย 7% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เปิดจองซื้อไอพีโอ 29 ก.ย.-3 ต.ค.นี้


บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) หรือ Pi รับหน้าที่ผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน โดย บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ A ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ มีอัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี  พ.ศ.2568

โดยลักษณะตราสารและมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 550 ล้านบาท หลักประกันคือที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมส่วนควบบนที่ดิน ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในอนาคต รวมไปถึงห้องชุดในอาคารชุดซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 554,498,000 บาท โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จำกัด เป็นผู้แทนถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ ผู้ออกหุ้นกู้ยังมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนอีกด้วย

สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวอยู่ในระดับ “BB-“ แนวโน้มอันดับเครดิตในระดับ “Negative” ตามการประเมินของ “TRIS Rating” สถาบันจัดอันดับเครดิตความน่าเชื่อถือของไทย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ 7 อีกด้วย

อย่างไรก็ดีบล.พายเปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ “อารียา” ได้ในระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน และ 3 ตุลาคม 2565 นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือติดต่อเบอร์ 0-2205-7084 หรือ 0-2205-7087

Back to top button