“ดาโอ” ออกหุ้นกู้ 150 ลบ. ชูดอกเบี้ย 4% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 13-15 ก.ย.นี้

“ดาโอ” ออกหุ้นกู้วงเงิน 150 ลบ. อายุ 11 เดือน 30 วัน ชูอัตราดอกเบี้ย 4% ขายสถาบัน-รายใหญ่ ระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย.65 ขณะที่ทริสเรสติ้งคงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ "BB (tha)" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"


กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 150,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 150,000,000 บาท อายุ 11 เดือน 30 วัน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ผ่าน กลุ่มธุรกิจการเงิน ดาโอ (ประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2565

โดยยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้ “BB (tha)” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565

Back to top button