RT มั่นใจ Q3 สดใส เร่งส่งมอบงาน-ลดต้นทุน โชว์แบ็กล็อกแน่น 8.5 พันลบ.

RT มั่นใจทิศทางผลงานไตรมาส 3/65 สดใส เร่งส่งมอบงาน-บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมปริมาณเครื่องจักร แรงงานก่อสร้างเพิ่มตามแผน รองรับงาน 25 โครงการ ดันแบ็กล็อกแน่น 8.5 พันลบ.


นายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ RT เปิดเผยข้อมูลภาพรวมธุรกิจของบริษัทผ่านงาน Opportunity Day จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) วันที่ 2 ก.ย.65 ว่า ผลประกอบการไตรมาส 2/65 บริษัทมีรายได้รวม 588.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่มีรายได้รวม 503.69 ล้านบาท จำนวน 84.7 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 16.82% และมีกำไรสุทธิ 0.21 ล้านบาท จากไตรมาสก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 25.31 ล้านบาท จำนวน 25.52 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 100.85%

ขณะที่ทิศทางการดำเนินงานไตรมาส 3/65 บริษัทคาดว่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากการมุ่งเน้นขยายประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ ทั้งงานก่อสร้างที่อยู่ในแผนและงานที่กำลังจะเข้ามา เพื่อส่งมอบงานได้เร็วขึ้นและสร้างการรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทลงพื้นที่ติดตามงานก่อสร้างอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการต้นทุนเพื่อรักษาอัตราการทำกำไร โดยเพิ่มปริมาณเครื่องจักรในพื้นที่ไซต์งานให้เพียงพอ  และ จัดการแรงงานก่อสร้างที่กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติด้วยความร่วมมือระหว่างบริษัทและพันธมิตร โดยมีแผนการเพิ่มแรงงาน 30% จากจำนวนแรงงานทั้งหมดของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีการนำเข้ามาแล้ว 10% และจะทยอยนำเข้าให้ครบจำนวนภายในไตรมาส 3/65 เพื่อรองรับการขยายตัวของงานก่อสร้างครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั้งหมด 25 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานในมือ (Backlog) จำนวน 5,800 ล้านบาท ณ วันที่ 2 ก.ย.65

อีกทั้งบริษัทฯ เข้ารับงานใหม่จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ช่วงเด่นชัย-งาว โครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ สัญญาที่ 1 มูลค่า 2,281.26 ล้านบาท และ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน โครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวันออก) ถนนเพชรบุรี มูลค่า 556.5 ล้านบาท รวมมูลค่างานก่อสร้างทั้งหมดที่ได้รับจำนวน 2,837.76 ล้านบาท

Back to top button