“โควิด” วันนี้ป่วย 1,062 คน เสียชีวิต 22 ราย

ศบค. พบป่วย "โควิด" วันนี้ 1,062 ราย เสียชีวิต 22 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,746 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (6 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,062 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,062 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,437,529 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,963 ราย หายป่วยสะสม 2,445,531 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 14,495 ราย เสียชีวิต 22 ราย เสียชีวิตสะสม 10,746 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 694 ราย

Back to top button