“บล.ไทยพาณิชย์” เปลี่ยนชื่อใหม่ “บล.อินโนเวสท์ เอกซ์” พร้อมตัวย่อ “INVX”

“บล.ไทยพาณิชย์” เปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น “บล.อินโนเวสท์ เอกซ์” (InnovestX Securities Co., Ltd.) พร้อมชื่อย่อ “INVX” มีผล 12 ก.ย.65


บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCB Securities Co., Ltd.) ชื่อย่อ SCBS ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด (InnovestX Securities Co., Ltd.) ชื่อย่อ INVX ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลในระบบเทรด (ตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า) และเอกสารธุรกรรมต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ย. 2565 เป็นต้นไป

โดยบริษัทฯ กำลังเดินหน้าตามแผนพัฒนาทางธุรกิจ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางของกลุ่ม เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนให้มากยิ่งขึ้นผ่านเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญของเรา

อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่มีผลกระทบใดๆ กับธุรกรรมการลงทุน พอร์ตการลงุทนเดิม เอกสารต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ของลูกค้าที่มีกับบริษัทฯ แต่อย่างใด ลูกค้าสามารถใช้บริการต่างๆ จากบริษัทฯ ได้ตามปกติ

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเป็นบริษัทในเครือ SCBX และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนครบวงจร พร้อมสร้างนวัตกรรมการลงทุนแห่งอนาคต ภายใต้กรอบและการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าต่อไป

Back to top button