BEM ออกหุ้นกู้ยั่งยืน 4.5 พันลบ. สถาบัน-รายใหญ่แห่จองทะลุเป้า 2.6 เท่า

BEM เดินหน้าออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน มูลค่าเสนอขายรวม 4.5 พันลบ. นักลงทุนสถาบัน-รายใหญ่แห่จองทะลุเป้าหมายกว่า 2.6 เท่า ระดมเงินใช้ลงทุนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน เผย “ทริสเรทติ้ง” จัดอันดับความน่าเชื่อถือ “A-”


บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ระบุว่า ตามที่ได้รับการตอบรับจากการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนครั้งแรกเมื่อเดือนเม.ย.64 นั้น ล่าสุดในปี 2565 บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investors and/or High Net Worth Investors) เป็นครั้งที่ 2 มูลค่าเสนอขายรวม 4,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายในการเสนอขายหุ้นกู้ที่ 3,000 ล้านบาท เนื่องจากได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างมากมียอดจองทะลุเป้าหมายกว่า 2.6 เท่า

โดย BEM จะนำเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นธุรกิจขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาด ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเดินทางโดยรถยนต์และช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานได้สะดวกลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาจราจรบนท้องถนน ท่ามกลางวิกฤตมลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของโลก

ทั้งนี้หุ้นกู้แต่ละชุดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ “A-” เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  แสดงให้เห็นถึงสถานะทางการเงินและธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยในครั้งนี้บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด 4 ชุด ประกอบด้วย หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.76% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.33% ต่อปี มูลค่า 1,500 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.01% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี มูลค่า 1,000 ล้านบาท และกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และธนาคารออมสิน ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

โดยดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ BEM กล่าวว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน โดยได้รับการตอบรับอย่างอบอุ่นจากนักลงทุน อาทิ กลุ่มบริษัทประกันชีวิต บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคาร และสหกรณ์ และได้ขยายอายุหุ้นกู้เป็น 12 ปี ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ดีในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อธุรกิจ ท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด ภาวะเงินเฟ้อ และสภาวะเศรษฐกิจถดถอย

อีกทั้งยังสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการสนับสนุนโครงการที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยความสำเร็จในการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืนในครั้งนี้ยังตอกย้ำพันธกิจของบริษัทในการส่งมอบ “เส้นทางแห่งความสุขเพื่อวิถีการเดินทางที่ดีกว่า”

Back to top button