“โควิด” วันนี้ ป่วยใหม่ 1,587 คน เสียชีวิต 19 ราย

"โควิด" วันนี้ ป่วยใหม่ 1,587 ราย รวมชีวิตสะสม 10,785 ราย เสียชีวิต 19 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (8 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 1,587 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 1,587 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,440,721 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,969 ราย หายป่วยสะสม 2,449,118 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 14,061 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 10,785 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 692 ราย

Back to top button