ตลท. จับ BBIK ติด “แคชบาลานซ์” เริ่มพรุ่งนี้

ตลท. จับ BBIK เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 ให้มีผลระหว่างวันที่ 9 ก.ย.-29 ก.ย.65


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศให้หลักทรัพย์ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK เข้าข่ายมาตรการห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ระดับ 1 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ก.ย. 65 สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ย. 65

Back to top button