ต่ำพัน! “โควิด” วันนี้ป่วยใหม่ 619 คน เสียชีวิต 10 ราย

"โควิด" วันนี้พบป่วยใหม่ต่ำพัน! อยู่ที่ 619 ราย เสียชีวิต 10 ราย รวมเสียชีวิตสะสม 10,866 ราย


ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน (13 ก.ย. 65) ว่า เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 619 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยในประเทศ 619 ราย และผู้ป่วยจากต่างประเทศ – ราย ผู้ป่วยสะสม 2,445,428 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 1,827 ราย หายป่วยสะสม 2,458,540 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 10,265 ราย เสียชีวิต 10 ราย เสียชีวิตสะสม 10,866 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 660 ราย

Back to top button