ครม. เคาะอุ้มค่าไฟ กลุ่มเปราะบาง 300-500 หน่วย 4 เดือน วงเงิน 9 พันลบ.

“ครม.” ไฟเขียววงเงิน 9 พันลบ. มาตรการช่วยเหลือค่าไฟ โดยให้ส่วนลดเป็นแบบขั้นบันได สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 301-500 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนก.ย.-ธ.ค.65 ใช้งบประมาณ 9 พันลบ.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า โดยให้ส่วนลดเป็นแบบขั้นบันได สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 301-500 หน่วยเป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่เดือนก.ย.-ธ.ค.65 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 92.04 สตางค์ต่อหน่วย

2.กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-500 หน่วยต่อเดือน ซึ่งเป็นคนชั้นกลาง ให้ส่วนลดค่าเอฟทีแบบขั้นบันได 15-75% มีดังนี้

ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 301-350 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 75% เท่ากับ 51.50 สตางค์ต่อหน่วย

ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 351-400 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 45% เท่ากับ 30.90 สตางค์ต่อหน่วย

ผู้ใช้ไฟฟ้าระหว่าง 401-500 หน่วย ให้ส่วนลดค่าเอฟที 15% เท่ากับ 10.30 สตางค์ต่อหน่วย

โดยรายงานข่าวระบุ คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการครั้งนี้กว่า 21 ล้านครัวเรือน ใช้งบประมาณจากงบกลางปี 65-66 จำนวน 2,282.103 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 9,128.41 ล้านบาท (4 เดือน)

Back to top button