TSE ออกหุ้นกู้ 2.35 พันลบ. ดอกเบี้ย 5.1-5.3% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 21-26 ต.ค.นี้

TSE เตรียมออกหุ้นกู้ 2.35 พันลบ. อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5.1-5.3% ขายสถาบัน-รายใหญ่ ผ่าน 8 สถาบันการเงิน ช่วงวันที่ 21 และ 25-26 ต.ค. 65 ระดมเงินชำระคืนหุ้นกู้เดิมหมดอายุ-ขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า


ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อขออนุญาตและเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2565 อายุ 2 ปี เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.10 – 5.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนของทุกปี ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย TSE จะเสนอขายให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP II&HNW) ระหว่างวันที่ 21 และ 25-26 ต.ค. 65 สามารถจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท มูลค่ารวมไม่เกิน 2,350 ล้านบาท ผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รวมทั้ง บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

โดยบริษัทหรือผู้ออกหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ BBB- แนวโน้ม Stable สะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงจากการดำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียน และประวัติผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าที่ได้ดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับต่ำที่ 1.91 เท่า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และไม่เคยมีประวัติการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้และ/หรือดอกเบี้ย หรือผิดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิหุ้นกู้

“การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมไว้สำหรับชำระคืนเงินกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนตุลาคม 2565 จำนวน 2,350 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับแผนที่จะขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทย ผ่านการซื้อโซลาร์ฟาร์มที่ดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว และสามารถรับรู้รายได้ๆ ทันที รวมถึงอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนจากโครงการเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากทางภาครัฐที่มีการเพิ่มโควต้าโรงไฟฟ้าขยะชุมชน โรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรม และเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบ ground mount และ hybrid – Battery storage ทั้งแบบ SPP และ VSPP ในปลายปีนี้”ดร.แคทลีน กล่าว

Back to top button