OR จับมือ “เซ็นทรัล” เปิด Cafe Amazon สาขา 14 “เวียดนาม” ตั้งเป้าปีนี้ครบ 20 แห่ง

OR ผนึกกลุ่มเซ็นทรัลเปิด Cafe Amazon สาขา 14 ที่นครโฮจิมินต์ เดินหน้าขยายธุรกิจในเวียดนามเต็มสูบ ตั้งเป้าจะเปิดให้ได้ 20 สาขาภายในปี 65 นี้


นายรชา อุทัยจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า บริษัทเปิดร้าน Cafe Amazon สาขาไฮ บ่า จึง (HAI BA TRUNG) นครโฮจิมินต์ ซึ่งเป็นร้าน Cafe Amazon สาขาที่ 14 ในประเทศเวียดนามอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้ ตลาดกาแฟในประเทศเวียดนามมีอัตราการขยายตัวที่รวดเร็ว และยังมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง OR และ CRG ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลเล็งเห็นถึงโอกาสที่เกิดขึ้น จึงได้ร่วมมือกันจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ในประเทศเวียดนามโดยใช้ชื่อว่า ORC Coffee Passion Group Joint Stock Company หรือ ORCG ในปี 62 และได้เปิดร้าน Cafe Amazon สาขาแรกในปี 2563 โดยปัจจุบันมีร้าน Cafe Amazon ในประเทศเวียดนามทั้งสิ้น 14 สาขา อยู่ในนครโฮจิมินต์ 10 สาขา อีก 4 สาขาอยู่ในเมืองอื่น ๆ ได้แก่ Ben Tre, Tra Vinh, My Tho และ Dong Nai และตั้งเป้าจะเปิดให้ได้ 20 สาขาภายในปี 65 นี้

โดย OR หวังว่าด้วยความชำนาญในธุรกิจกาแฟของ OR ที่ส่งเสริมศักยภาพในการเติบโตของ Cafe Amazon ผนวกกับความเชี่ยวชาญในการบริหารแบรนด์ร้านอาหารและบริการ ของ CRG จะทำให้ Cafe Amazon ได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคในเวียดนามเป็นอย่างดี และสามารถร่วมกันสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป โดย OR จะเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่ง และไม่หยุดพัฒนาธุรกิจ Cafe Amazon เพื่อนำเสนอเครื่องดื่ม และบริการที่ดีที่สุดให้กับผู้บริโภคชาวเวียดนาม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของ OR ในการขยายฐานธุรกิจเพื่อสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Scale Portfolio for The Global Market)

นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ OR คือ เติมเต็มโอกาสเพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน หรือ Empowering All toward Inclusive Growth โดยมุ่งเน้นการการเติบโตรูปแบบใหม่ โดยเป็นการเติบโตแบบ Outside-In หรือการเติบโตโดยการเข้าไปร่วมมือกับธุรกิจที่สร้างจากพันธมิตรภายนอก สนับสนุนกันและกันเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

Back to top button