ด่วน! ผู้ถือหุ้น EASTW นัดยื่นก.ล.ต.พรุ่งนี้ จี้สอบ 2 โครงการ 4.3 พันล้านส่อทุจริต

ผู้ถือหุ้น EASTW นัดรวมตัวยื่นหนังสือ ก.ล.ต. จี้ตรวจสอบผู้บริหาร-กรรมการ พัวพันทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 2 โครงการ มูลค่ากว่า 4.3 พันลบ. พิลึก! เร่งอนุมัติก่อสร้างโปรเจกต์หนองปลาไหล-หนองค้อ-แหลมฉบับ แม้ใกล้สิ้นสัมปทาน


ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (27 .. 65) นายวิวัฒน์ สมบัติหลาย ประธานกลุ่มธรรมาภิบาลฯ เครือข่ายภาคประชาชนด้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายผู้ถือหุ้นบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัด (มหาชน) หรือ EASTW ให้เข้ายื่นหนังสือถึง นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) เพื่อสอบถามความคืบหน้ากรณีให้ตรวจสอบและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องใน EASTW มี 2 กรณีด้วยกัน

โดย EASTW ไม่มีการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาจากการพบข้อเท็จจริง ว่าการก่อสร้างสระน้ำสำรองไม่โปร่งใส มีการปลอมและใช้เอกสารปลอม (หนังสือสัญญาค้ำประกันธนาคารปลอม หรือ Letter of Guarantee (LG)ปลอมเพื่อทำสัญญาจ้างโครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำสำนักบก .สำนักบก .เมือง .ชลบุรี กับ EASTW  วงเงินประมาณ 75 ล้านบาท

อีกทั้งการอนุมัติโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อแหลมฉบัง และโครงการก่อสร้างสถานีเพิ่มแรงดันหนองปลาไหล ที่มีลักษณะเรงรัดจัดจ้างเป็นการทิ้งทวนหรือไม่ และน่าจะไม่เป็นการคุ้มค่าและไม่เหมาะสมต่อวงเงินค่าจัดจ้างในวงเงิน 4,291 ล้านบาท และหรือเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใดหรือไม่

อนึ่งโครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหล-หนองค้อ และโครงการท่อส่งน้ำหนองค้อ-แหลมฉบังระยะที่ 2 ซึ่งไม่มีการทำสัญญาบริหารโครงการ โดยทางกรมธนารักษ์ได้มอบหมายให้บริษัทอีสท์ วอเตอร์ เป็นผู้บริหารโครงการชั่วคราว กระทั้งทางกรมธนารักษ์รีบลงนามสัญญาส่งมอบโครงการให้แก่วงษ์สยามฯ

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 23 .. 65 ที่ผ่านมา นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรมธนารักษ์ ได้ลงนามสัญญากับนายอนุฤทธิ์ เกิดสินธ์ชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เพื่อส่งมอบโครงการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก หลังจากบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลตามที่คณะกรรมการที่ราชพัสดุได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 14 มี.. 65 ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาบริหาร 30 ปี

สำหรับบริษัทวงษ์สยามต้องชำระผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่กรมธนารักษ์ตลอดอายุสัญญา ดังนี้ 1.ค่าแรกเข้าเพื่อทำสัญญา เป็นเงิน 1,450 ล้านบาท 2.ผลประโยชน์ตอบแทนรายปี (Fixed Fee) ปีแรกชำระในวันที่ลงนามในสัญญาเป็นเงิน 44.64 ล้านบาท รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 2,908.03 ล้านบาท และ 3.ส่วนแบ่งรายได้รายปี (Revenue Sharing) จากการบริหารและดำเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก ในอัตราร้อยละ 27 ต่อปี ของรายได้รวมก่อนหักค่าใช้จ่ายทุกปีตลอดอายุสัญญา รวมเป็นเงิน 21,335.19 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัท วงษ์สยามก่อสร้าง จำกัด จะเข้าไปบริหารโครงการท่อส่งน้ำสายหลักในภาคตะวันออก จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการท่อส่งน้ำดอกกราย, โครงการท่อส่งน้ำหนองปลาไหลหนองค้อ และ โครงการท่อส่งน้ำหนองค้อแหลมฉบัง (ระยะที่ 2) โดยจะเป็นการเข้าไปบริหารจัดการความต้องการใช้น้ำของชุมชนและกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ และทันต่อการณ์ รวมถึงเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมั่นคงที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคตะวันออกซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของรัฐในการจัดการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยที่กระทรวงการคลังจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม

Back to top button