MTC ลงนามรับเงินกู้ “JICA-SMBC” 6.2 พันล้าน ลุยปล่อยสินเชื่อ “กลุ่มรากหญ้า”

MTC จับมือพันธมิตรระดับโลก “JICA-SMBC” สนับสนุนวงเงินกว่า 6,200 ล้านบาท ลุยธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ให้บริการสินเชื่อ-กู้ ที่มาพร้อมดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม หวังช่วยกลุ่มอาชีพเกษตรกร อาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป


นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC เปิดเผยว่า ได้ร่วมลงนามให้การสนับสนุนวงเงิน มูลค่า 6,200 ล้านบาท โดยมีผู้เข้าร่วมเซ็นสัญญาประกอบด้วย Mr. Kazuya Suzuki หัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และ Mr.Thomas Lim หัวหน้าแผนกสถาบันการเงินโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (SMBC)

สำหรับการสนับสนุนทางด้านการเงินในครั้งนี้ ถือเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตอกย้ำความเชื่อมั่นต่อการเป็นผู้นำธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ของประเทศไทย และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) ซึ่ง MTC ถือเป็นมาตรฐานในการเสริมศักยภาพของแผนพัฒนาบริษัทฯ โดยวงเงินทั้งหมดได้รับการปิดความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย

ทั้งนี้ MTC ได้ตั้งเป้าช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยจำนวน 400,000 ราย ซึ่งบริษัทฯ มีความพร้อมในการเดินหน้าทางธุรกิจ โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการเติบโตของธุรกิจ กว่า 30 ปีที่ผ่านมา MTC เติบโตจากการให้บริการสินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยและเป็นส่วนหนึ่งในการมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่กลุ่มลูกค้าฐานราก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพอิสระ หรือกลุ่มรับจ้างทั่วไป หากลูกค้ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้เงิน สามารถนำหลักทรัพย์มายื่นขอสินเชื่อกับทางบริษัทฯได้ มีการคิดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เป็นธรรม

โดยปกติทาง MTC เข้าใจและเล็งเห็นถึงความเท่าเทียมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่ม และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อื่นๆ ให้มีความหลากหลาย พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก รวมทั้งมีการปรับตัวเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ในทุกมิติ สอดรับในยุคที่การใช้ชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภายใต้มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ (United Nations) เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในช่วงที่เหลือของปี 2565 ยังอยู่ในทิศทางที่ดี หลังเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและสถานการณ์ของโควิด-19 คลี่คลาย ส่งผลให้ความต้องการสินเชื่อเพื่อการลงทุนในธุรกิจต่างๆขยายตัวตามไปด้วยทำให้มั่นใจว่าในปีนี้พอร์ตสินเชื่อรวมจะเติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2564 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จากธุรกิจหลักรวมกับธุรกิจใหม่ บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง (MTLS) และเมืองไทย เพย์ เลเทอร์ (MTPL) เป็นธุรกิจที่เข้ามาสนับสนุนการเติบโตในอนาคต

อย่างไรก็ตามพอร์ตสินเชื่อของ MTC แบ่งเป็นธุรกิจการปล่อยสินเชื่อที่มีหลักประกัน เช่น จำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ รวมถึงสินเชื่อโฉนดที่ดิน รวมเติบโตกว่า 80% ของสัดส่วนรายได้ ส่วนที่เหลือมาจากการปล่อยสินเชื่ออื่นๆ ขณะที่ ณ สิ้นไตรมาส 2/2565 โดย MTC มีสาขาให้บริการทั้งหมดอยู่ที่ 6,475 สาขา รวมทั้งมีแผนขยายสาขาใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการขยายฐานลูกค้าและช่องทางสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Back to top button