PTTGC ซื้อเพิ่ม “PT GCM Marketing” ดันถือ 100% ลุย “โพลีเมอร์” อินโดฯเต็มสูบ

บอร์ด PTTGC ไฟเขียวซื้อหุ้น “PT GCM Marketing” เพิ่ม 33% จาก PT. Cipta Aneka Air ดันสัดส่วนถือเต็ม 100%  เดินหน้าจำหน่าย “โพลีเมอร์” ในอินโดนีเซีย ตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในการขยายฐานการตลาด


บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ PTTGC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท จีซี มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด (“GCM”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ได้มีมติอนุมัติในการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia อีกร้อยละ 33 จาก PT. Cipta Aneka Air ซึ่งจะทำให้ GCM มีสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมที่ถืออยู่ร้อยละ 67 เป็นร้อยละ 100 ทั้งนี้ GCM ได้ดำเนินการชำระค่าหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

ทั้งนี้บริษัท PT GCM Marketing Solutions Indonesia มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจการค้าขายสำหรับการนำเข้า-ส่งออก และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯในการขยายฐานการตลาดในภูมิภาคนี้

อย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทาง PTTGC ได้ให้ GCM เข้าถือหุ้น PT GCM Marketing Solutions Indonesia แล้ว 67% เมื่อวันที่ 3 ม.ค.63 โดยบริษัทมีทุนจดทะเบียน 10,000 ล้านรูเปียห์ หรือประมาณ 21 ล้านบาท

Back to top button