กิจการร่วมค้า UNIQ เซ็นรับงาน “ก่อสร้างสะพาน” มูลค่ากว่า 587 ลบ.

กิจการร่วมค้า UNIQ คว้างาน “กรมทางหลวงชนบท” ก่อสร้างสะพานบนสายทาง รย.4060 อ.เขาชะเมา, แก่งหางแมว จ.ระยอง, จันทบุรี 2 แห่ง มูลค่าโครงการ 587.51 ลบ.


บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 กิจการร่วมค้า ยูเอ็นเอ ซึ่งประกอบด้วย บริษัทฯ และ บริษัท อสิตากิจ จำกัด ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง กับ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการก่อสร้างสะพานบนสายทาง รย.4060 อ.เขาชะเมา, แก่งหางแมว จ.ระยอง, จันทบุรี 2 แห่ง มูลค่าโครงการ 587,516,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับมูลค่าเฉพาะสัดส่วนของบริษัทฯ อยู่ที่ 29,375,800 บาท

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างสะพานคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก แห่งที่ 1 (กม.ที่ 4+525.00 ถึง กม.5+155.000) ความยาวสะพาน 630.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร รวมเกาะกลาง กำแพงคอนกรีตไม่มีทางเท้า และสะพานคอนกรีต และโครงสร้างเหล็ก แห่งที่ 2 (กม.ที่ 9+517.250 ถึง กม.9+937.250) ความยาวสะพาน 420.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร รวมเกาะกลาง กำแพงคอนกรีต ไม่มีทางเท้า พร้อมถนนต่อเชื่อมสะพานจุดกลับรถใต้สะพานและก่อนขึ้นสะพาน ความยาวรวม 4,003.00 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตกว้าง 3.50-8.00 เมตร รวมไหล่ทาง

Back to top button