TEGH ศึกษาร่วมทุน 2 พันธมิตร ตั้งโรงไฟฟ้า “ไบโอแมส” 19.8 MW มูลค่า 2 พันลบ.

TEGH เดินหน้าศึกษาการร่วมทุนจัดตั้งโรงไฟฟ้า “ไบโอแมส” หลังมี 2 บริษัทใหญ่ชักชวนให้ร่วมลงทุน 2 โครงการ ขนาดรวม 19.8 MW มูลค่าลงทุนราว 2 พันลบ.


นางสาวสินีนุช โกกนุทาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEGH เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยฉบับใหม่ (PDP 2022) ซึ่งคาดว่าจะเปิดโอกาสให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ประเภทชีวภาพ และชีวมวลเพิ่มเติม

โดยบริษัทได้รับการชักชวนจากบริษัทขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 2 รายให้เข้าร่วมทุนในโครงการไบโอแมส เนื่องจากบริษัทมีของเสียจากกระบวนการผลิตทั้งในกลุ่มปาล์มและยางที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เบื้องต้น บริษัทประเมินว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนในโรงไฟฟ้าไบโอแมส 2 โรง ขนาดโรงละ 9.9 เมกะวัตต์ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนรวมราว 2 พันล้านบาท

นอกจากนั้น บริษัทอาจเชิญชวนลูกค้าเข้าร่วมโครงการด้วย เช่น ในกรณีของลูกค้าในกลุ่มผู้ผลิตยางล้อรถยนต์ อาจนำของเสียจากกระบวนการผลิตมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าได้เช่นกัน รวมถึงโรงไฟฟ้าดังกล่าวคาดว่าจะใช้พื้นที่ตั้งในบริเวณกลุ่มโรงงานของ TEGH ในจังหวัดชลบุรี

Back to top button