“ครม.” เคาะยกเว้นภาษีดาราต่างชาติ ถ่ายหนังในไทย 5 ปี หนุน Soft Power

ครม.เห็นชอบ ยกเว้นภาษีนักแสดงต่างชาติ ถ่ายภาพยนตร์ในไทย 5 ปี หวังดึงดูดกองถ่ายต่างประเทศใช้สถานที่ถ่ายทำ ดัน Soft Power ไทย


น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดารา นักแสดงชาวต่างชาติ เข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในไทย 5 ปี เพื่อดึงดูดการลงทุนถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยได้ไม่น้อยกว่า 3,500 ล้านบาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลังได้รับผลกระทบโควิด-19 และส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวตามรอยภาพยนตร์และนักแสดงที่มีชื่อเสียงไปยังต่างประเทศทั่วโลก

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การยกเว้นให้เงินได้ของนักแสดงภาพยนตร์ต่างชาติมีระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อดึงดูดให้นักแสดงต่างชาติและกองถ่ายภาพยนตร์ต่างชาติมาใช้สถานที่ถ่ายทำในประเทศไทย และได้ประโยชน์ทาง Soft Power ทำให้ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกได้รู้จักสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อส่งเสริมการจ้างงานในธุรกิจการผลิตภาพยนตร์ กระตุ้นการบริโภคและการใช้จ่าย

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า การยกเว้นการจัดเก็บภาษีเงินได้ร้อยละ 10 จากนักแสดงภาพยนตร์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างประเทศ คาดว่าการถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยมีมูลค่าปีละประมาณ 14.35 ล้านบาท แต่ไทยจะได้รับผลประโยชน์ ไม่น้อยกว่าปีละ 3,500 ล้านบาท ยังไม่นับผลประโยชน์ทางอ้อมจากการถ่ายทอดความรู้-บุคลากรอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ศิลปวัฒนธรรมไทยกับต่างประเทศ รวมถึงผลประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศผ่านภาพยนตร์ นักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงของวงการภาพยนตร์ต่างประเทศ

Back to top button