ศาล รธน. นัดชี้ขาดร่าง “พรป.พรรคการเมือง” ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ 23 พ.ย.นี้

ศาลรัฐธรรมนูญ นัดวินิจฉัยปม ส.ว.ขอให้วินิจฉัย ร่าง "พรป.พรรคการเมือง" ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ในวันที่ 23 พ.ย.นี้ หลังมีหลักฐานเพียงพอต่อการพิจารณา


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงบ่ายวันนี้ (2 พ.ย. 65) ศาลรัฐธรรมนูญ ออกเอกสารเผยแพร่ผลการประชุมกรณีที่ประธานรัฐสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) จำนวน 77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 148 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบมาตรา 132 ว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่.. ) พ.ศ. …. มาตรา 3 มาตรา 4 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 9 และมาตรา 10 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 45 มาตรา 83 มาตรา 86 มาตรา 90 มาตรา 91 และมาตรา 258 ก.ด้านการเมือง (2) หรือไม่ หรือตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือไม่

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะวินิจฉัยได้ จึงยุติการไต่สวน ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 58 วรรคหนึ่ง จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายนนี้ เวลา 09.30 น.

Back to top button