UVBGP ตั้ง “ณัฐชัย วีระกุล” นั่งซีอีโอ หวังยกระดับธุรกิจพลังงาน

UVBGP บ.ร่วม UV-BGRIM ตั้ง “ณัฐชัย วีระกุล” นั่งเก้าอี้ผู้บริหาร พร้อมกางแผนธุรกิจ ตั้งเป้าขยายกำลังผลิตไฟฟ้าสู่ 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 68 ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน


นายณัฐชัย วีระกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูนิเวนเจอร์บีจีพี จำกัด หรือ UVBGP กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมบริหารของบริษัท ทั้งนี้ด้วยประสบการณ์การทำงานที่สะสมมา มั่นใจว่าการเข้ารับตำแหน่งจะสามารถช่วยยกระดับ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจได้อย่างแน่นอน ทั้งนี้มีความตั้งใจที่จะเดินหน้าสานต่อนโยบายตามกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนองค์กรให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจที่มีคุณค่า โดยการเป็น Total Energy Solution Company ผ่านแผนกลยุทธ์หลัก 3 ข้อ

1.Energy Supplies การเป็นผู้ผลิตพลังงานต่อยอดโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โดยขับเคลื่อนโอกาสที่จะรองรับรูปแบบธุรกิจไฟฟ้าใหม่ๆ และเน้นการใช้พลังงานสะอาด ทั้งการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ (Solar Farm), การผลิตไฟฟ้าจากทุ่งกังหันลม (Wind Farm) และการส่งผ่านพลังงานผ่านระบบสายส่งอัฉริยะ (Smart Grid)

2.Energy Optimization and Enhancement เป็นการนำเสนอ Solution ด้านพลังงานรวมถึงบริการทางวิศวกรรม การซ่อมบำรุง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือก การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

Value Added Solution การนำศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น มองหาโอกาสในการขยายธุรกิจกับพัธมิตรแบบครบวงจรของ EV Ecosystem ในภาคอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ทั้งการใช้รถ EV เชิงพาณิชย์, รูปแบบการให้บริการ, ระบบจัดการ, Energy tracking

นอกจากนี้ ยังมีแผนการบริหารจัดการ CO2 และต่อยอดมูลค่าเพิ่มการจัดการพลังงานในระดับ Smart City เพื่อการจัดการพลังงานอย่างครบวงจร เป็นต้น โดยการดำเนินงานทั้งหมดจะอยู่บนพื้นฐานของ ธรรมมาภิบาล สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ UVBGP เป็นการร่วมมือกันระหว่าง UV และ BGRIM โดยถือหุ้นในสัดส่วน 55% และ 45% ตามลำดับ ในการร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงานแบบครบวงจร อันครอบคลุมถึงการเป็นผู้ผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ Solar Farm โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำ โรงไฟฟ้าชีวะมวล โรงไฟฟ้าแบบผสมผสาน และการบริการ Energy Solution เพื่อการใช้พลังงานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านพลังงาน เช่น EV Ecosystem และ Smart Grid โดยตั้งเป้าขยายกำลังผลิตไฟฟ้าสู่ 500 เมกะวัตต์ ภายในปี 2568

Back to top button